To help you in making your decisions easier, this site was opened ...

flea microphones

As a manufacturer of FLEA microphones, with 20 years experiences on the market of proaudio, studio and live recording area, we are proud to offer some interesting equipment for rental. Not all studios have a dream gear, and, of course, not each studio wants to invest a bunch of money to get pretty expensive equipment. Some of the studios are working on a certain project, a bit diverted from their trend direction and that's the reason to hire the specific equipment. Why not?

Ako výrobca štúdiových mikrofónov FLEA, s 20 ročnými skúsenosťami na pro audio trhu a v oblasti štúdiového a živého nahrávania, sme pyšní, že vám môžeme ponúknuť k prenájmu zaujímavé pro audio zariadenia. Nie všetky štúdiá majú vysnívané zariadenie, a samozrejme, nie každé štúdio chce investovať hŕbu peňazí do drahých prístrojov. Sú štúdiá, ktoré pracujú na určitých projektoch, odklonených od ich zamerania a to je dôvod na zapožičanie špecifického mikrofónu alebo prístroja. Prečo nie?


Offer ...

pro audio offer

At the beginning, we are starting with the range of FLEA microphones. Continuously, the list of available equipment will be growing to make more and more sound engineers, musicians and all people moving in music industry satisfied.

Zo začiatku štartujeme s ponukou celého sortimentu FLEA mikrofónov. Postupne sa bude náš ponukový list rozrastať tak, aby same urobili spokojnými stále viac a viac hudobníkov, zvukárov a ostatných ľudí, pohybujúcich sa v hudobnom priemysle.


Equipment hire price list ...

Item Inclusions Pieces Price ex VAT
Microphones microphone, power supply, cable, shockmount 1 100 €
Microphones microphone, power supply, cable, shockmount 3 250 €
Microphone preamps   1 100 €
Equalisers   1 100 €
Limiters / Compressors   1 100 €


Thanks for visiting our website! Check back for the latest news, growing list of gear or to ask the questions.

Ďakujeme za návštevu našej stránky! Nenechajte si v budúcnosti ujsť novinky, rozrastajúcu sa ponuku a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.-> Team of Pro Audio Hire EU and FLEA microphones <-